Štefanská zábava

26.12.2016 o 20:00 hod.

Hudobná skupina so širokou špaletou slovenskej a českej hudby , country ,rock 

Príjemne posedenie a počúvanie, tancovanie a kopec veselej zábavy

Radí Vás privítame u nás a tešíme sa na dobrú zábavu  

 

Názov akcie 2

čas konania 2.

Write into this space more about evnt, concert, action, party os special day. Use this space to tell your visitors more about your acticities. Just login and write something, that tell your visitors more about your restorance/pub.